Hazzopulo

Hazzopulo

“Hazzoupulo, is the place of encounter for a non-conformist youth, students, artists, or tourists in search of picturesque. The shining jewel of this poetic place is Yildiz’s ceramic workshop. One can easily find it by its window, a celebration of colours and forms that enchant the eye. Yildiz professes a craft and elevates it in the rank of arts. As opposed to the West, where ceramic is part of “minor arts”, in the Muslim world it was one of the most appreciated forms of aesthetic expressions. Orhan Pamuk’s book “My Name is Red” is a veritable compendium for those interested in the importance of traditional motives in the Eastern World. Yildiz Ibram is studying and transposing the traditional elements into the contemporary decorative arts of today. She is a creator of Ottoman ceramic. And what does this mean? It means working with a major element of decoration from a space that was not only an Empire, but a World in itself. It means working with a decoration that comprises the history of the plastic arts for at least a millennium on few continents.’’(Monica Savulescu Voudouri)TR.
‘’Hazzopulo Pasajı, asi gençliğin, güzellik arayan turistlerin, öğrenci ve sanatçıların buluşma yeridir.
Bu şiirsel mekanın en güzel unsuru ise sanatçı Yıldız İbram’ın seramik atölyesidir. Atölyenin vitrininde sergilenen güzel çalışmaların yüzünüze yansıttığı tebessüm ile keşfedebilirsiniz. Yıldız’ın icra ettiği sanat, geleneksel tarzından çıkıp, çağdaş sanata doğru yükselen bir değerdir. Batıda seramik çoğu zaman önem taşımayan sanatlardan biri sayılırken, İslamiyet’te form ve zerafeti yansıtıp daima estetiği ile değer bulan sanat olmuştur. Doğu’nun estetiğinde geleneksel motifin manasını anlaşılabilmesi için, Orhan Pamuk’un Doğu Sanatının gerçek bir göstergesi olan ‘ Benin Adım Kırmızı’ adlı kitabını okumanız gerekir. Yıldız İbram, dekoratif sanatına bugüne kadar uygulanmış geleneksel motifin keşfedilmesi ve araştırmasıyla ilgileniyor. Sanatçı Osmanlı Dönemi seramiklerini yeni, modern bir üslup ile açığa çıkarmaktadır.
Seramik, sadece İmparatorluğu’n var olduğu zaman dilimine ait bir sanat olmayıp, gerçekte Osmanlının koca bir Dünya’yı temsil ettiği, tarihte, birkaç kıtanın üzerine yayılan en az bin yıllık Plastik sanatların en önemli dekoratif unsurudur.’’

(Monica Savulescu Voudouri)

RO.

‘’Pasajul Hazzopulo este locul de întâlnire al unui tineret nonconformist, al turiştilor dornici de pitoresc, al studenţilor şi al artiştilor.
Cel mai artistic element al acestui loc poetic prin sine însuşi este însă atelierul de ceramică al plasticienei Yildiz Ibram. Îl veţi găsi datorită vitrinei, care, în sine, prin frumuseţea exponatelor, este o bucurie a ochiului. Yildiz profesează o meserie care se ridică de la artizanat la marea artă. Dacă în Occident ceramica se numără printre „artele minore”, ea a fost întotdeauna una dintre cele mai apreciate forme estetice în lumea Islamului. Şi trebuie să citiţi cartea lui Ohram Pamouk „Mă numesc roşu”, adevărat compendiu de estetică orientală, pentru a înţelege ce înseamnă motivul tradiţional în estetica Orientului. Yildiz Ibram se ocupă tocmai de descoperirea şi studiul motivului tradiţional, transpus în arta decorativă a zilelor noastre. Artista este creatoare de ceramică otomană. Ce înseamnă ceramica otomană? Înseamnă element major de decoraţie într-un spaţiu care nu a fost de fapt un imperiu, ci a fost o lume. Înseamnă element de decoraţie care cuprinde în istoria artelor plastice cel puţin un mileniu şi se întinde pe câteva continente. ”

(Monica Savulescu Voudouri)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: